Tendentieus en ongefundeerd artikel FTM

Website Follow The Money (FTM) publiceerde op zaterdag 29 augustus 2020 een artikel met als titel 'Vastgoedinvesteerder gokte in spiegelpaleis van oplichters'. Daarin worden Diman BV en Dirk-Jan Bakker diverse keren genoemd. Het gehele artikel lijkt te zijn geschreven met als doel om de heer Bakker te beschadigen. Zonder concrete misstanden aan de heer Bakker toe te schrijven, wordt toch een schimmig en negatief beeld over hem geschetst. FTM heeft zich daarmee voor de kar laten spannen van een in Canada veroordeelde publicist en investeerder, die een online platform beheert en daarin regelmatig de heer Bakker noemt.

Begin augustus werd de heer Bakker door FTM met allerlei tendentieuze en insinuerende vragen benaderd. Ook is de heer Bakker door journalist Siem Eikelenboom van FTM herhaaldelijk gekoppeld aan criminele activiteiten. Het ging zelfs zover dat Bakker werd genoemd als bankier van de Mocro Maffia. Hoewel deze verwijten kant nog wal raakten, besloot de heer Bakker samen met zijn raadsman Jan ter Horst het gesprek met FTM aan te gaan, met als doel om alle vermeende misstanden uit de wereld te helpen en inzage te geven in de achterliggende originele documentatie.

Op maandag 10 augustus hebben Bakker en Ter Horst gesproken met de heren Siem Eikelenboom en Eric Smit van FTM. In dit gesprek zijn zij volledig transparant geweest en hebben zij inzage gegeven in een reeks aan documenten, waarin FTM kon lezen dat er van misstanden geen sprake is. Tijdens dit gesprek werd ook afgesproken dat de heer Bakker bij een eventuele publicatie het volledige artikel zou mogen controleren op feitelijke onjuistheden.

In het gesprek werd duidelijk dat FTM met name één onbetrouwbare bron gebruikte. Deze persoon wilde in het verleden dat Bakker meewerkte aan een aangifte tegen de onderneming, maar de heer Bakker wees dit af. De persoon in kwestie is in Canada veroordeeld en wordt gelieerd aan criminele activiteiten. Omdat er duidelijk sprake was van nauw contact tussen FTM en een onbetrouwbare en veroordeelde bron, besloot de heer Bakker tijdens het gesprek inzicht te geven in vertrouwelijke documenten, maar deze niet mee te geven. FTM kreeg het aanbod om de documenten op elk gewenst moment in te komen zien of te bestuderen. Van dit aanbod heeft FTM geen gebruik gemaakt.

Hoewel het gesprek positief verliep, bleef FTM in de afgelopen weken herhaaldelijk nieuwe insinuerende vragen sturen. Het was duidelijk dat ook deze vragen nog steeds grotendeels gebaseerd waren op informatie van dezelfde onbetrouwbare bron. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Bakker en Ter Horst weigerde FTM enige inzage te geven in de bronnen en documenten waarvan FTM beweerde daarover te beschikken. FTM is ook de afspraak niet nagekomen om het volledige artikel te laten controleren op feitelijke onjuistheden. De heer Bakker vindt dit uiterst verwerpelijk en betreurt dit ten zeerste. Hij herkent zich totaal niet in de berichtgeving.