Investeren

De onderneming kiest voor een geïntegreerde aanpak ter optimalisatie van de portefeuille. Middels aan Andantino gelieerde vennootschappen wordt geïnvesteerd in vastgoed. Deze investeringen worden in voorkomende gevallen samen gedaan met een aantal vaste financiële partners van Andantino, een selecte groep family offices en high net worth individuals. Andantino neemt ook samen met andere investeerders deel in vastgoedprojecten en vastgoedportefeuilles. Daarnaast participeert Andantino in beursgenoteerde fondsen.
Het belangrijkste werkterrein van de vennootschap is Nederland, maar ook in andere landen is de vennootschap actief.