Reporting

Elk kwartaal wordt er een financieel verslag en een market update uitgebracht met daarin kerncijfers over de performance van de vastgoedobjecten onder management c.q. de objecten waarin geparticipeerd wordt. Tevens wordt elk jaar een nauwkeurige prognose met bijbehorend advies afgegeven om zo een optimaal mogelijk rendement te kunnen realiseren.